دسته بندی: ون

فوتون ۱۳ نفره

موتور 2400 سی سی Mitsubishi – سیستم ABS+EBD – کیسه هوای راننده و سرنشین جلو – سیستم تهویه مطبوع دیجیتال

ظرفیت 13 نفر
دارای GPS

فوتون ۹ نفره

کیسه هوا راننده و سرنشین جلو، سیستم تهویه مطبوع دیجیتال

 

موتور 4JB1T/486
ظرفیت 9 نفر