پرسشنامه خدمات پس از فروش

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری از خدمات پس از فروش

  • ضمن تشکر از تشریف فرمایی جنابعالی ، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ، شرکت را در جهت بهبود کیفیت خدمات یاری رسانید.
  • مطابق الگوی مقابل: 111-ن-11 ایران44