برگزاری دوره آموزشی تخصصی فنی محصول هاوال

اولین دوره آموزشی تخصصی فنی محصول هاوال در ایران توسط اساتید اعزامی از شرکت گریت وال از مورخ 95/06/01 لغایت 95/06/20 در مرکزآموزش نیروخودرو آسیا جهت پرسنل شرکت عظیم خودرو برگزار گردید. پس از اتمام دوره و پس از برگزاری آزمون، میزان مهارت شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرارگرفت.

بازگشت

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: