حضور در نمایشگاه صنعت لوازم و تجهیزات خودرو کردستان

به لطف خدا و همت همکاران گرامی، پرونده دیگری از نمایشگاه های بین المللی صنعت خودرو بسته شد و مایه افتخار است که نتیجه تلاش جمعی پرسنل دیار خودرو بهمراه نماینده محترم ، موجب توجه بازدیدکنندگان محترم قرار گرفت.

بازگشت

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: