پیگیری درخواست
1. اعلام آمادگی جهت نمایندگی / عاملیت مجاز:
2. مشخصات متقاضی:
3. امکان سنجی:
4. مشخصات مکان معرفی شده:
5. فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات:
6. وضعیت نیروی انسانی:

توجه: خواهشمند است تصاویر مربوط به محل مورد نظر را به آدرس ایمیل Dealers@nirookhodro.com ارسال نمایید. (فایلها می بایست با پسوند JPG و با حجم کمتر از 300Kb باشند)

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: