قیمت محصولات شرکت دیارخودرو
ردیفنام خودرونوع خودرونوع ساخت تیپمدلقیمت (میلیون ریال)
1 سابرینا هاچ بک بنزینی سواری ساخت داخل 3 1397 620
2 سابرینا هاچ بک بنزینی سواری ساخت داخل 3 1395 540
3 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 764
4 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل ___ 1397 ___
5 ون فوتون 1+13 ون وارداتی _ 2014 ___

 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: