قیمت محصولات شرکت دیارخودرو
ردیفنام خودرونوع خودرونوع ساخت تیپمدلقیمت (میلیون ریال)
1 سابرینا هاچ بک  سواری وارداتی 4 2014 592
2 سابرینا هاچ بک  سواری ساخت داخل 3 1395 516
3 سابرینا هاچ بک سواری ساخت داخل 2 1395 472
4 سابرینا هاچ بک سواری ساخت داخل 1 1395 410
5 سابرینا صندوقدار سواری ساخت داخل 3 1395 521
6 سابرینا صندوقدار سواری ساخت داخل 2 1395 478
7 سابرینا صندوقدار سواری ساخت داخل 1 1395 415
8 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1395 611
 9 وینگل 5 دو کابین دودیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1395 654
10 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1395 528
11 وینگل 5 تک کابین دودیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1395 596
12 هاوال M4 مینی شاسی ساخت داخل __ 1395 596
13 هاوال H6 شاسی بلند ساخت داخل __ 1395 943
14 سنوا سواری لوکس وارداتی __ 2016 1,100

 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: