کد طرحنام خودروتیپمدلقیمت خودرو (ریال)تسهیلاتتعداد اقساط (ماه)نرخ سود تسهیلاتمبلغ اقساطمالیات ارزش افزوده
__ سابرینا هاچ بک تیپ 4 (Fashion) 2014 592,000,000 400,000,000 18 %0 22,230,000 0
24 %12 18,829,000 4,670,000
300,000,000 24 %0 12,500,000 0
36 %12 9,964,000 5,283,000

1- تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
2- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
3- متقاضیان خرید خودرو می بایست کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را به حساب 151100087/51 نزد موسسه اعتباری کوثر به نام شرکت لیزینگ افق اقتصاد واریز نمایند.
4- حق الزحمه عاملیت های فروش مجاز توسط شرکت، تامین و پرداخت می گردد و بنابراین هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان برخلاف مقررات شرکت می باشد.
5- در مبالغ پرداختی مشتریان، مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال 1394 معادل 9% لحاظ شده است.

 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: