مدارک ثبت نام جهت اشخاص حقیقی :

مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی :

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده فروش نقد و اقساط :

1- اصل فیش واریزی 

2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

3- ارائه مدرک احراز سکونت (قبض تلفن و ...)

 

 

1- اصل فیش واریزی

2- معرفی یک نفر به عنوان نماینده شرکت

3- کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده

4- آگهی تاسیس شرکت و آخرین صورتجلسه رسمی

5- آگهی تغییر آدرس در صورت تغییر آدرس از زمان تاسیس

فرم های تشکیل پرونده خرید نقد و اقساط (حقیقی)

فرم های تشکیل پرونده خرید نقد و اقساط (حقوقی)

شرایط فروش اعتباری

 

 

 

 

 

  

لازم به ذکر است کلیه وجوه واریزی می بایست تنها به حساب شرکت سازه های خودرو دیار با شماره حسابهای درج شده در طرح های فروش واریز گردند.

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: